Reizen
seizoen
Fietsclub
van april tot oktober
Leeskring
bijeenkomsten
Volksdansen
Iedere dinsdagmidag vanaf september