Tuinclub

De doelstelling van de tuinclub is: "De tuinclub bestaat uit leden (allen lid van de afdeling Holthe van de NBvP, Vrouwen van Nu). Hiervan vormen drie leden een commissie. De commissie is de organisatie die zorgt voor het functioneren van de Tuinclub in samenwerking met alle leden"

Er worden door en voor de leden van de tuinclub allerlei activiteiten georganiseerd, zoals samen iets maken, een tuin bekijken van een van de leden, naar een beurs of een tentoonstelling.

Kijk voor uitnodigingen en verslagen bij /commissies interessegroepen/

De commissie bestaat uit

Willy Speelman - voorzitter
Taetske Dekker - secretaris
Marchien Nieuwenhout - penningmeester