Tuinen

Dinsdag, 24 mei willen we naar Heerhugowaard gaan. 's Morgens naar de zintuigentuin van Cees Verkerke. Cees heeft ons al heel veel verteld tijdens een lezing voor Vr. van Nu op 15 juli vorig jaar en nu willen we zijn tuin, zo'n 10.000 m2 gaan bewonderen.
's Middags gaan we naar de tuin van Lies en Niek de Geus, een siertuin van 1000 m2 ook in Heerhugowaard.
Vertrek: 9.30 uur bij de Willibrorduskerk aan de Westerweg in Heiloo.
Kosten: € 7,00 voor de tuin van Verkerke, dit is incl. koffie en rondleiding en € 2,00 voor de tuin van fam. De Geus. Totaal € 9,00
Dit is exclusief de benzinekosten ( dit zal bij 4 personen in de auto ongeveer € 5,00 zijn.
Vervoer: per auto, wie wil er rijden? Graag vermelden bij aanmelding. Bij te weinig auto's kan het helaas niet doorgaan.
Lunch: zelf meebrengen en we mogen het in de tuin van Dhr. Verkerke nuttigen. Opgave: voor maandag, 16 mei per mail: tuinenvvnheiloo@gmail.com met vermelding of je wel of niet kunt rijden. Er kunnen maximaal 16 dames mee. Betaling: voor zaterdag 21 mei in een envelop met je naam en tel. nummer erop en € 9,00 erin en graag in de brievenbus van Annelieke of Anneke. Het adres krijg je bij aanmelding.

Groene vingers zijn hiervoor niet nodig, want we willen jullie laten genieten van verschillende tuinen. Wilde tuinen, aangelegde tuinen, tuinen met eigen kleuren en verhalen. De eigenaren vertellen graag over het ontstaan en hun zorg voor de tuin.

Informatie bij:                                                                    Anneke Faber en Annelike Kleijngeld   tuinenvvnheiloo@gmail.com