Servicepunt

Het servicepunt staat ten dienste van de afdelingsbesturen en de leden door het organiseren en verzorgen van trainingen en cursussen en het geven van adviezen.

Het servicepunt valt per 20 april 2022 onder het PB. Het aanspreekpunt is Eri de Groot.
Wilt u advies, heeft u problemen, wilt u raad of een cursus organiseren neem dan contact op met het PB via vrouwenvannu.prov.gron@gmail.com