Servicepunt

De Training en Adviesgroep en Serviceteam zijn sinds juni 2018 samengevoegd tot Servicepunt. Het servicepunt staat ten dienste van de afdelingsbesturen en de leden door het organiseren en verzorgen van trainingen en cursussen en het geven van adviezen.

Het servicepunt wordt gevormd door cursusleiders, die landelijk zijn getraind en bereid zijn cursussen te geven.

Voor deze cursussen geldt:

  • de cursussen zijn voor alle leden toegankelijk;
  • zaalhuur en reiskosten trainers komen voor rekening van het PB;
  • de training kan op kring- en afdelingsniveau worden gehouden;
  • de betreffende kring/afdeling(en) zorgt/zorgen voor de organisatie en de zaalruimte.

Samenstelling:
Trijny Leeuwerik-Nieboer
Eri de Groot

PB afgevaardigde: Martha v.d. Weerd