Commissie Handwerken en Textiele werkvormen

De commissie Cultuur en Creatief is veranderd in de commissie Handwerken en Textiele werkvormen. De commissie richt zich op cursussen en workshops om bepaalde handwerktechnieken onder de knie te krijgen en oude technieken en vaardigheden behouden. Daarnaast organiseert deze commissie de jaarlijkse expositie.

Samenstelling commissie:

Voorzitter:
vacant
Secretaris:
vacant
Penningmeester:
Tineke Sikkema-Drent (toegetreden 2016)
Leden:
Geertruida Drenth (toegetreden 2018)
Ien Pullen (toegetreden 2020)

PB afgevaardigde:
Carin v.d. Wal