Commissie Handwerken en Textiele werkvormen

De commissie Cultuur en Creatief is veranderd in de commissie Handwerken en Textiele werkvormen. De commissie richt zich op cursussen en workshops om bepaalde handwerktechnieken onder de knie te krijgen en oude technieken en vaardigheden behouden. Daarnaast organiseert deze commissie de jaarlijkse expositie.

Samenstelling commissie:

Voorzitter:
Janny de Jonge (toegetreden 2014)
Secretaris:
Hilda Schipper (toegetreden 2017)
Penningmeester:
Tineke Sikkema-Drent (toegetreden 2016)
Leden:
Ietje de Graaf (toegetreden 2009)
Geertruida Drenth (toegetreden 2018)

PB afgevaardigde:
Carin v.d. Wal