Agrarische Commissie

Taak Agrarische Commissie

  • agrarische vrouwen bewust maken van hun rol en positie op het bedrijf en in de samenleving;
  • agrarische vrouwen stimuleren en ondersteunen om te komen tot het formuleren en behartigen van hun belangen;
  • het geven van bekendheid aan leven en werken van de agrarische bevolking;
  • het bevorderen van contacten tussen agrarische vrouwen onderling en niet-agrarische leden, want een leefbaar platteland willen we toch allemaal;
  • het bevorderen van de maatschappelijke participatie van agrarische leden in hun leefomgeving.

Bouwstenen aandragen
Het platteland is voor ons, plattelandsvrouwen, heel wat waard. We leven er, wonen er, werken er, recreëren er, zijn er onderdeel van. Kortom we zijn verweven met ons platteland en ons platteland is verweven met ons. Als er één groep is in Nederland die de waarde en de waarden van het platteland ervaart en kent, zijn wij het, plattelandsvrouwen. We kennen het genot en het genadeloze, de stilte en de storm. We ervaren de ruimte en de rust, het wijdse en de verte. Onze geest, hart en handen dragen bouwsteentjes af en aan.
Dit citaat van Ricky van den Aker is de Agrarische Commissie uit het hart gegrepen.

Samenstelling

VoorzitterLideke Bierema
SecretarisDeja Westebring
PenningmeesterJoke Toren
NotulistBineke Rookmaker
PB afgevaardigdeJanny Kolhorn

Mailadres
De Agrarische commissie is te bereiken via e-mailadres: agrarischecommissiegroningen@gmail.com