SERVICEPUNT

SERVICEPUNT VROUWEN VAN NU FRYSLÂN

Servicepunt

Het Servicepunt valt onder het provinciaal bestuur (PB) en bestaat uit twee onderdelen:

1. Organisatiebureau (OrG.)

  • Zowel afdelingen en hun leden, als het provinciaal kader kunnen voor hulpvragen terecht bij het OrG. Het OrG. brengt daadwerkelijk vraag en aanbod bij elkaar.
  • Voor ondersteuningsvragen vanuit de afdelingen wordt de assistentie van het              Serviceteam ingeroepen.
  • Het OrG. coördineert aanvragen over cursussen.
  • Het OrG. is tevens helpdesk voor vragen over de portal.

2. Serviceteam

Het Serviceteam verleent ondersteuning op maat aan afdelingsbesturen en leden van afdelingen.


Van aanbodgericht naar vraaggericht
Heb je als afdeling, groep of individueel lid een plan of wens op het gebied van scholing, training, ondersteuning en/of verdieping, maar weet je niet wie je hiervoor uit moet nodigen, hoe je dit moet organiseren of kunt bekostigen? Neem dan contact op met het Organisatiebureau en we proberen het in overleg te regelen!

Contactpersoon van het Organisatiebureau is:
​Rita Plantenga
tel: 0518 85 03 53
Het contactadres van het Servicepunt is:
e-mail: vvnf.servicepunt@gmail.com 

Leden van het Serviceteam Fryslân zijn:
Alie Kalsbeek
t: 058 255 16 19 
e: kalsbeekbensink@ziggo.nl

Arja Looyen
t: 0516 52 38 26
e: arjalooy@gmail.com
 
Harma Heeringa 
t: 0519 29 70 02 
e: genhheeringa@hetnet.nl