SERVICEPUNT

SERVICEPUNT VROUWEN VAN NU FRYSLÂN

Mededelingen juni 2020

Trainingen

Na het vernieuwen van de Portal, de ledenadministratie, eind 2019, zijn in februari de eerste portaltrainingen gehouden.

Begin oktober zullen er opnieuw trainingen zijn.

Leden, die de ledenadministratie van de afdeling beheren  kunnen zich hiervoor opgeven bij het Servicepunt, Rita Plantenga, zowel via de mail: vvnf.servicepunt@gmail.com

als telefonisch: 0518 85 03 53. Ook voor vragen betreffende de Portal kan men hier terecht.

Daarnaast is José Vroonland, onze provinciale webmaster, bereid om leden, die de afdelingswebsite beheren een webmasterstraining te geven, eveneens in oktober.

Dit is voor nieuwe webmasters, maar ook voor degene, die beter willen leren omgaan met de website en het up-to-date houden ervan. 

Opgave via het Servicepunt.

Ook suggesties en aanvragen voor cursussen of workshops kunnen bij Servicepunt worden ingediend.

------------------------------------------------------------------------

Servicepunt

Het Servicepunt valt onder het provinciaal bestuur (PB) en bestaat uit twee onderdelen:

1. Organisatiebureau (OrG.)

  • Zowel afdelingen en hun leden, als het provinciaal kader kunnen voor hulpvragen terecht bij het OrG. Het OrG. brengt daadwerkelijk vraag en aanbod bij elkaar.
  • Het OrG. coördineert aanvragen over cursussen.
  • Het OrG. is tevens helpdesk voor vragen over de portal.

2. Serviceteam

Het Serviceteam verleent ondersteuning op maat aan afdelingsbesturen en leden van afdelingen.


Heb je als afdeling, groep of individueel lid een plan of wens op het gebied van scholing, training, ondersteuning en/of verdieping, maar weet je niet wie je hiervoor uit moet nodigen, hoe je dit moet organiseren of kunt bekostigen? Neem dan contact op met het Servicepunt en we proberen het in overleg te regelen!

Contactpersoon van het Servicepunt is:
​Rita Plantenga

tel: 0518 85 03 53

e-mail: vvnf.servicepunt@gmail.com