SERVICEPUNT

Het Servicepunt bestaat uit 2 onderdelen:
het Organisatiebureau (OrG.) en het Serviceteam

Organisatiebureau (OrG.)

Het OrG. brengt vraag en aanbod bij elkaar.
Het OrG. organiseert en coördineert cursussen, workshops etc. voor leden, afdelingsbesturen en provinciale commissies, maakt afspraken met locaties, externe bureaus/trainers en werkt samen met cursuspartners. Het OrG. maakt het aanbod bekend via de bekende kanalen, verzamelt aanmeldingen en nodigt deelnemers uit.
Zowel afdelingen als provinciale commissies kunnen voor vragen terecht bij het OrG.
Voor ondersteuningsvragen van afdelingsbesturen wordt de assistentie van Serviceteamleden ingeroepen.

Serviceteam

Het Serviceteam bestaat uit meerdere disciplines:
- een team Scholing, dat onderzoekt welke cursussen, workshops en trainingsdagen ontwikkeld kunnen worden waaraan provinciale commissies, afdelingsbesturen en leden behoefte hebben.
- dit team houdt ook intervisie-overleg met Serviceteamleden die afdelingsbesturen ondersteunen.
- Serviceteamleden, die ondersteuning op maat geven aan afdelingsbesturen en leden van afdelingen.
- Serviceteamleden zijn ook inzetbaar om cursussen, workshops, training- en beleidsdagen te geven aan afdelingsbesturen en leden.
- het team Scholing ziet erop toe dat deze Serviceteamleden voldoende zijn uitgerust om deze taken te kunnen uitvoeren.

Van aanbodgericht naar vraaggericht
Heb je als afdeling, groep of individueel lid een plan of wens op het gebied van scholing, training, ondersteuning en/of verdieping, maar weet je niet wie je hiervoor uit moet nodigen, hoe je dit moet organiseren of kunt bekostigen? Neem dan contact op met het Organisatiebureau en we proberen het in overleg te regelen!

Contactpersoon van het Organisatiebureau is:
​Rita Plantenga
tel: 0518 85 03 53 of 06 123 770 30 

​Het contactadres van het Servicepunt is:
e-mail: vvnf.servicepunt@gmail.com 

Leden van het Serviceteam Fryslân zijn:

Alie Kalsbeek
t: 058 255 16 19 
e: kalsbeekbensink@ziggo.nl

Arja Looyen
t: 0516 52 38 26
e: arjalooy@gmail.com
 
Harma Heeringa 
t: 0519 29 70 02 
e: genhheeringa@hetnet.nl  

Alie Hoffland
t: 0516 43 19 63
e: r.hoffland@hetnet.nl