Commissie Handwerken en Textiele Werkvormen Fryslân

Cursussen seizoen 2018 - 2019:

  1. Textielkunst
  2. Quilten voor beginners
  3. Quilten voor gevorderden
  4. Kantklossen
​  5. Needlepoint Tappisserie
  6. Merklap Anders
  7. Workshop Kralenketting Breien
  8. Najaarsworkshop
  9. Workshop Broderie Suisse
10. Tunish haken op 3 oktober om 13.30 uur in Wommels

Het thema voor het nieuwe seizoen is "F.E.E.S.T".

De Handwerkmiddag is op donderdag 20 september 2018 van 13.30 tot 15.30 uur in het zalencentrum De Buorskip in Beetsterzwaag.

De Handwerkexpositie 2019 wordt gehouden op 27 en 28 maart in it Dielshûs in Wommels.

=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=

Taakopdracht:

  • Het bevorderen van eigen creativiteit door het werken met textiel volgens inzichten van onze tijd.
  • Meewerken aan het in stand houden van oude handwerktechnieken en hier nieuwe ideeën aan toe te voegen volgens richtlijnen die bij het handwerken gehanteerd worden.

Dit kan bereikt worden door:

Het stimuleren van handwerkgroepen in de afdelingen
Het geven van cursussen aan voorwerksters en leden
Het toelichten van richtlijnen
Het organiseren van een handwerk expositie
Het bevorderen van de eigen creativiteit van de leden

Opgave cursussen
Schriftelijke opgave bij: Ina Zeldenrust De Buffer 26,
8521DL Sint Nicolaasga tel. 0513 - 85 19 94 of e-mail
chtw.fryslan@outlook.com, onder vermelding van
uw lidnummer.
Graag de cursus of workshop erbij vermelden met uw
naam, adres, postcode en telefoonnummer opgeven.
Voordat de cursus van start gaat, krijgt u bericht wat u de
eerste dag moet meenemen en wie uw
medecursisten er zijn.

Cursusvoorwaarden
Leden van Vrouwen van Nu kunnen deelnemen maar ook
niet leden.
Bij deelname minder dan 10 personen kan de cursus
misschien alleen doorgaan in huiskamerverband.
Indien men zich na opgave van de cursus terugtrekt,
wordt het cursusgeld in rekening gebracht.
  
Leden van de commissie:

Reinie Feenstra-Ykema
voorzitter
tel. 0514 60 35 54
e-mail: feenstra44@ziggo.nl

Tineke Bralts-Weima
penningmeester
tel. 06 336 026 06
e-mail: jelle-tineke@hotmail.com

Ina Zeldenrust-Spreeuwers
secretaris
tel. 0513 85 19 94 of 06 309 964 08
e-mail: inkeldrisrest@home.nl

Japke Zwaga
cursus coordinator
tel. 0513 462 727
e-mail: harmjapke@outlook.com

Mettje Leijenaar
cursus coordinator
tel. 0513 466 810
e-mail: mettje@kpnmail.nl

Lies van der Burg
lid
tel. 06 205 966 94
e-mail: lies.vanderburg55@gmail.com