Commissie Handwerken en Textiele Werkvormen Fryslân

Cursussen seizoen 2022-2023

  1.   Huswif (quilten)
  2.   Fries witwerk (borduursteken)
  3.   Kantklossen
  4.   Quakerball borduren
  5.   Haken van een haaknaaldenetui

Het jaarthema voor 2022-2033 is: 'de kunst van bewegen'

Kijk voor alle cursussen 2022-2023 onder Extra informatie!

OPGAVE EN CURSUSVOORWAARDEN
Schriftelijke opgave bij: Japke Zwaga, Hofland 225, 8401 SH Gorredijk, tel. 0513 - 462727 of e-mail chtw1949@gmail.com, onder vermelding van uw opgave vermelden: de cursus of workshop, uw naam, adres, emailadres en telefoonnummer.

Voor de start van de cursus, krijgt u een deelnemerslijst van de cursus en de benodigdheden die u mee moet nemen voor de 1e les.

Leden van Vrouwen van Nu kunnen deelnemen, maar ook niet leden. Bij deelname minder dan 8 personen kan de cursus misschien alleen doorgaan in huiskamerverband.
Indien men zich na opgave van de cursus terugtrekt, wordt het cursusgeld in rekening gebracht. De cursusgelden staan vermeld in de cursusflyer onder Extra informatie.

  • De Inspiratiemiddag Handwerken is op: donderdag 22 september 2022 van 14.00 tot 16.00 uur in de De Buorskip, Vlaslaan 26 in Beetsterzwaag.

=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=

Wat doet deze Commissie:

  • Bevorderen van eigen creativiteit door het werken met textiel volgens inzichten van onze tijd.
  • Meewerken aan het in stand houden van oude handwerktechnieken en hier nieuwe ideeën aan toe te voegen volgens richtlijnen die bij het handwerken gehanteerd worden.

Dit kan bereikt worden door:

Het stimuleren van handwerkgroepen in de afdelingen
Het geven van cursussen aan voorwerksters en leden
Het toelichten van richtlijnen
Het organiseren van een handwerk expositie
Het bevorderen van de eigen creativiteit van de leden

Leden van de commissie:

Reinie Feenstra-Ykema voorzitter                               tel. 0514 60 35 54                                                   e-mail: feenstra44@ziggo.nl

Lies van der Burg penningmeester
tel. 06 205 966 94
e-mail: lies.vanderburg55@gmail.com

Secretaris: vacant

Japke Zwaga cursus coördinator
tel. 0513 462 727
e-mail: harmjapke@outlook.com

Mettje Leijenaar cursus coördinator
tel. 0513 466 810
e-mail: mettje@kpnmail.nl