Commissie Handwerken en Textiele Werkvormen Fryslân

Cursussen seizoen 2021-2022:

 1.   Quilten voor beginners
 2.   Textielkunst
 3.   Kantklossen
 4.   Swalmisch borduren
 5.   450 steken creatief borduren
 6.   Kerst

De expositie wordt verplaatst naar 2022 !!

Inleveren handwerken: don. 7 april 2022: 9.00 – 11.00

Handwerkexpositie:

vrijdag 8 april 2022: 11.00 – 21.00 uur

zaterdag 9 april 2022: 10.00 – 16.00 uur

Plaats: De Telle 21 te Ureterp - MFC De Wier

Jaarthema's

 • 19/20 - Volg je droom - jouw tijd is nu!
 • 20/21 - Verbinding
 • 21/22 - “Hand” werken

=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=

Het jaarthema voor 2022 is: 'Hand'werken

Kijk voor alle cursussen 2021-2022 onder Extra informatie!

OPGAVE EN CURSUSVOORWAARDEN
Schriftelijke opgave bij: Japke Zwaga, Hofland 225, 8401 SH Gorredijk, tel. 0513 - 462727 of e-mail chtw1949@gmail.com, onder vermelding van uw opgave vermelden: de cursus of workshop, uw naam, adres, emailadres en telefoonnummer.

Voor de start van de cursus, krijgt u een deelnemerslijst van de cursus en de benodigdheden die u mee moet nemen voor de 1e les.

Leden van Vrouwen van Nu kunnen deelnemen, maar ook niet leden. Bij deelname minder dan 8 personen kan de cursus misschien alleen doorgaan in huiskamerverband.

Indien men zich na opgave van de cursus terugtrekt, wordt het cursusgeld in rekening gebracht. De cursusgelden staan vermeld in de cursusflyer onder Extra informatie.
 

=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=

Wat doet deze Commissie:

 • Bevorderen van eigen creativiteit door het werken met textiel volgens inzichten van onze tijd.
 • Meewerken aan het in stand houden van oude handwerktechnieken en hier nieuwe ideeën aan toe te voegen volgens richtlijnen die bij het handwerken gehanteerd worden.

Dit kan bereikt worden door:

Het stimuleren van handwerkgroepen in de afdelingen
Het geven van cursussen aan voorwerksters en leden
Het toelichten van richtlijnen
Het organiseren van een handwerk expositie
Het bevorderen van de eigen creativiteit van de leden

Leden van de commissie:

Reinie Feenstra-Ykema voorzitter                               tel. 0514 60 35 54                                                   e-mail: feenstra44@ziggo.nl

Lies van der Burg penningmeester
tel. 06 205 966 94
e-mail: lies.vanderburg55@gmail.com

Secretaris: vacant

Japke Zwaga cursus coördinator
tel. 0513 462 727
e-mail: harmjapke@outlook.com

Mettje Leijenaar cursus coördinator
tel. 0513 466 810
e-mail: mettje@kpnmail.nl