Commissie Handwerken en Textiele Werkvormen Fryslân

Cursussen seizoen 2019 - 2020:

  1. Quilten voor beginners
  2. Textielkunst
  3. Kantklossen
  4. Needlepoint tappisserie
​  5. Workshop kunstbreien
  6. Workshop lintborduren
  7. Workshop hitomezashi
  8. Workshop sashiko

Het jaarthema voor 2019 is:
"Volg je droom - Jouw tijd is nu!"

De Handwerkexpositie 2020 wordt gehouden op 27 en 28 maart in MFC De Wier, De Telle 21,  9247 BH Ureterp 

=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=

Taakopdracht:

  • Het bevorderen van eigen creativiteit door het werken met textiel volgens inzichten van onze tijd.
  • Meewerken aan het in stand houden van oude handwerktechnieken en hier nieuwe ideeën aan toe te voegen volgens richtlijnen die bij het handwerken gehanteerd worden.

Dit kan bereikt worden door:

Het stimuleren van handwerkgroepen in de afdelingen
Het geven van cursussen aan voorwerksters en leden
Het toelichten van richtlijnen
Het organiseren van een handwerk expositie
Het bevorderen van de eigen creativiteit van de leden

OPGAVE EN CURSUSVOORWAARDEN
Schriftelijke opgave bij: Japke Zwaga, Hofland 225, 8401 SH Gorredijk, tel. 0513 - 462727 of e-mail chtw1949@gmail.com, onder vermelding van uw opgave vermelden: de cursus of workshop, uw naam, adres, emailadres en telefoonnummer. Voor de start van de cursus, krijgt u een deelnemerslijst van de cursus en de benodigdheden die u mee moet nemen voor de 1e les.

Leden van Vrouwen van Nu kunnen deelnemen, maar ook niet leden. Bij deelname minder dan 8 personen kan de cursus misschien alleen doorgaan in huiskamerverband.

Indien men zich na opgave van de cursus terugtrekt, wordt het cursusgeld in rekening gebracht.

Het cursusgeld bedraagt € 45,00 (niet leden    € 55,00) en voor een workshop (een dagdeel) € 17,50 (niet leden € 22,50), twee  dagdelen € 30,00 (niet leden € 40,00) exclusief materiaalkosten. Cursus Textielkunst bedraagt € 65,00 ( niet leden € 75,00). 

  
Leden van de commissie:

Reinie Feenstra-Ykema
voorzitter
tel. 0514 60 35 54
e-mail: feenstra44@ziggo.nl

Tineke Bralts-Weima
penningmeester
tel. 06 336 026 06
e-mail: jelle-tineke@hotmail.com

Vacature
secretaris

Japke Zwaga
cursus coordinator
tel. 0513 462 727
e-mail: harmjapke@outlook.com

Mettje Leijenaar
cursus coordinator
tel. 0513 466 810
e-mail: mettje@kpnmail.nl

Lies van der Burg
lid
tel. 06 205 966 94
e-mail: lies.vanderburg55@gmail.com