wist U dat

*onze afdeling sinds eind 2016 de smidswal heeft verlaten en dat het nu in ons dorpshuis wordt gehouden?

* Onze vereniging een schaap heeft geadopteerd van de schaapskudde in Exloo?

* Wij op elke afdelingsavond een ideeënbus in de zaal hebben staan? en daarin u uw suggestie(s) idee kunt posten?

* U uw oude mobieltje kunt inleveren bij Marianne Fokkens.De opbrengst is voor het doel Stichting Hulphond en milieu.

* Dat u ook plastic doppen kunt inleveren op de afdelingavond en die bestemd zijn voor het Koninklijk Blindengeleidehond is?

* Dat u geen  stompjes of hele kaarsen meer hoeft in te leveren? De stichting Fajikunda (Heling) in Gambia die mede opgericht is door Roelof Keen staat nu op eigen benen en heeft geen grondstoffen meer nodig van andere landen. 

* Dat U DEpunten kunt inleveren op de afdelingsavond? Deze punten zijn bestemd voor de voedselbank.

* Onze vereniging ook te vinden is op www.exloo.info

* Wij elke afdelingsavond een tijdschriftentafel hebben staan. U kunt hier uw gebruikte tijdschriften of boeken inleveren of kopen voor een klein bedrag. De opbrengst  in 2019/2020 is voor Stichting Hulphond