Bestuursleden

Bestuur Vrouwen van Nu Erp:

- Antonet Delissen:    voorzitter
                                  contactpersoon
- Mies Verhoeven:     secretaris
                                  ledenadministratie
- Mia van Brussel:     penningmeester
- Tonnie van der Rijt: bestuurslid
- Rieky Selten:          bestuurslid
                                  webmaster
                             

Op de foto van links naar rechts:
Rieky, Mies, Tonnie, Antonet, Mia.


contact: vrouwenvannu.erp@gmail.com