Wandelen

Wandelen

Elke maand wordt er ergens in de provincie Overijssel een wandeling georganiseerd door een lokale afdeling van de Vrouwen van Nu. Vanuit onze afdeling zijn er altijd een aantal leden die daar aan meedoen. Er is altijd wel iemand bereid om te rijden, dus we "car-poolen".

Op de provinciale website van de Vrouwen van Nu vindt u het programma hiervoor.

U kunt zich aanmelden om mee te wandelen, tot en met het weekend vóór de geplande wandeling, bij:

Annelies Wammes tel: 0547 382622

In de nieuwsbrief wordt de komende wandeling ook altijd vermeld.

Onze afdeling heeft ook al enige keren een wandeling voor de provincie georganiseerd: in het voorjaar van 2012 en in de herfst van 2013, voorjaar 2015 en winter 2016. We willen dit met een tussenpoos van 1,5 jaar blijven herhalen. Nu staat de volgende wandeling in september 2017 voor de deur! Een mooie wandeling langs de Elsgraven en een stukje over Rijssens grondgebied..... We hopen op mooi weer en op veel deelnemers!!