contactvrouwen

Contactvrouwen.

Een van de doelen van onze vereniging is het bevorderen van het persoonlijke contact met al onze leden.

Zonder de inzet van onze contactvrouwen zou die doelstelling moeilijk haalbaar zijn.

De contactvrouwen vormen een heel belangrijke schakel tussen het bestuur en de leden.

Zij geven de wensen en de klachten van hun groep door aan het bestuur.

Zij brengen het bestuur op de hoogte van zieken en/of bijzondere feestelijke gebeurtenissen waarbij leden uit hun groep betrokken zijn.

Eenmaal per jaar bespreken zij met hun groep het afgelopen seizoen, en de wensen en suggesties voor het komende programma.

Nieuwe leden zullen door hen worden opgevangen.

Bij toerbeurt is de contactvrouw met haar groepje gastvrouw op een afdelingsavond.

Dit houdt in dat het groepje op die avond om 19.15 uur aanwezig is, de zaal klaar maakt, een bloemetje op tafel zet, koffie, thee en iets lekkers erbij verzorgt.

En na afloop van de avond helpt opruimen.

Bij verhindering zorgt de contactvrouw voor vervanging.