Eéndagsbestuur

Het is altijd een verrassing wat het ééndagsbestuur voor ons in petto heeft.

In 2019 hadden ze iemand uitgenodigd van het Waterschap Hunze en Aa's. Zij houden zich dagelijks bezig met het water in Oost- Groningen en Noordoost-Drenthe. Ze zorgen voor schoon en voldoende water. Voor sterke dijken die u beschermen tegen overstromingen en voor waterwegen die goed bevaarbaar zijn. Ze houden daarbij rekening met de verschillende belangen van natuur, landbouw en recreatie.
In de pauze ging het bestuur met de dobbelsteen gooien en een versje zingen:
Wie in 19. geboren is enz.
Wie in dat jaartal geboren was kreeg een klein glaasje water.
Toen er 10 glaasjes verdeeld waren moesten deze personen gaan staan en het water opdrinken. Toen het glaasje leeg was konden ze lezen wie in 2020 in het ééndagsbestuur zit.
Betty Mennega,
Roelie Raterink,
Diny Post,
Paula de Graaf,
Jantje Vedder.
 

Maart 2018 hadden we als gast Nadia Dekker, jobcoach bij Terrastart (dochter van ons lid Jannie Dekker). Ze vertelde van haar werk. Terrastart is een onderdeel van Terra en heeft dus haar wortels in het agrarisch onderwijs. Het is een unieke combinatie tussen onderwijs, begeleiding en bemiddeling met als doel dat kwatsbare mensen in onze samenleving een passende baan op de reguliere arbeidsmarkt kunnen krijgen zoals bij een boer, hovenier of de dierentuin.

Eéndagsbestuur 2019 zijn:
Albertje Enting
Marjo de Jong
Fenny Oldenhuizing
Hennie Schuiling
Matty Vermeulen
 

Maart 2017 hadden we dhr. J. ten Sijthoff als gast. Hij vertelde over het Geopark de Hondsrug.

In het ééndagsbestuur voor 2018 zijn:
Tineke van Zanden
Janny Enting
Coby Kamping
Janny Dekker
Betty Mennega


Maart 2016 hadden ze Angelique Lüdemann uitgenodigd. Zij is operatieassistent bij het UMCG. Zij gaf een lezing met als titel: Achter de klapdeuren.
Door middel van een power-point presentatie vertelde ze over de weg die gegaan wordt tijdens en na de operatie. We zagen foto's van de operatiekamer, de uitslaapkamer en de vele apparatuur die men gebruikt..
 

In 2015 hadden ze Wyncko Tonkens uitgenodigd. Hij vertelde over zijn nieuwe hotel Rikus die we allen mochten bekijken. Als dank hiervoor had het ééndagsbestuur een mooie pot voor hem gebakken.