CONTACT

BEZOEKCOMMISSIE
Zitting in de bezoekcommissie hebben
Mini Oosting
Fenny Oldenhuizing
Grietje Mennega
Britta Hadderingh

De bezoekcommissie brengt namens de leden o.a. een bloemetje bij zieken, stuurt een kaartje of schenkt op een andere wijze aandacht aan blijde of droevige gebeurtenissen in het leven van onze leden.
Als u weet dat één van onze leden extra aandacht verdient, geef dit dan door aan iemand van de bezoekcommissie.

                   *****           

Koffiegeld innen in 2019:
januari: Gé Dekker en Ina Mennega
februari: Marjo de Jong en Janny Sijbring
maart: ééndagsbestuur
april: Haike Martens en Mini Oosting
september: Diny Post en Roelie Raterink
oktober: Gé Dekker en Ina Mennega
november: Marjo de Jong en Janny Sijbring
december: bestuur

Zaal klaar maken 2019:

januari:  Geesje Popkes en Albertje Enting
februari: bestuur
maart: ééndagsbestuur
april: Ina Mennega en Hennie Schuiling
september: Coby Kamping en Anna Meinders
oktober: Betty Mennega en Roelie Raterink
november: Trijntje Jansen en Hennie Schuiling
december: bestuur

Voor het klaar maken van de zaal graag contact opnemen met de contactpersoon

Mocht je op een bepaalde datum niet kunnen graag even ruilen met één van de reserves

                    ***

Agrarische commissie:
Jannie Dekker-Emmens, tel. 261586