Redactie

Vanaf januari 2018 vullen de provincies een eigen katern in het landelijk blad. Het beslaat de middelste vier pagina’s van het magazine. De katernen van andere provincies met hun provinciale nieuws en activiteiten zijn te vinden via de landelijke website.
Voor het meest recente katern van Drenthe klik hier >>>

Klik hier naar /over ons/ Katern>>>

Uiterste inleverdata voor Drents Katern van Vrouwen van Nu magazine

Uitgave   
   
Aanleveren kopij door ledenMagazin uiterlijk op de mat: 

Nr 1 - 2022    

 ma 10-01-2022
 
 vr 25-02-2022

Nr 2 - 2022

 ma 28-03-2022

 vr 13-05-2022

Nr 3 - 2022

 ma 15-08-2022

 vr 30-09-2022

Nr 4 - 2022

 ma 31-10-2022

 vr 16-12-2022

Nieuws uit de provincie en informatie over provinciale activiteiten kunt u sturen naar de provinciale redactie.  
Stuur foto's als jpg-bestand van minimaal 750 kB.
Vermeld uw telefoonnummer, de auteur van de tekst en de naam van de fotograaf. Kopij sturen naar Marga Hiddingh, vrouwenvannu.redactiedrenthe@gmail.com

Toegevoegd PB-lid - Janny Roggen