Gefeliciteerd
90 jaar
Welkom
Op de provinciesite van Drenthe
EXPOSITIE
handwerken digitaal
Zomereis
Alleenstaanden 6 t/m 10 september 2021
WANDELEN
routes op herhaling
aangepaste
activiteiten alleenstaanden
NOS
Vrouwen van Nu in Nieuwsuur
WORKSHOP ZOOM
videobellen voor alle leden
Jaarvergadering
30 september 2021
TAG
voorzitters cursus 27-9 en 11-10
6 mei 2022
Vrouwen van Nu Drenthe 90 jaar
QUILTS
voor kinderen
Vrouwen van Nu
In het weekblad Week in Week uit
PASEN
in de handwerkflits