Fietsen

vanaf mei t/m september gaan we elke derde dinsdag van de maand fietsen door de mooie omgeving van Diever.

Aanvang 13.30 uur, samenkomst bij het oude gemeentehuis.

Kunt u fietsen, fiets dan mee. Aanmelden graag vooraf bij Janny de Ruiter, tel: 344715.

We hopen op een goede opkomst.