Breicafé

Vrouwen van Nu afdeling Diever heeft ook een breicafé.  Vanaf september komen we iedere laatste dinsdag van de maand bijeen in de J.T. Seinenhof van 14.00 tot 16.00 uur. De eerste keer in dit seizoen is 24 september 2019.

Iedereen is van harte welkom.

Aanmelden bij Henny Schluter, 591817.