agrarische commissie

Deze commissie wordt gevormd door: 

Joke Boink (2019)  tel: 352092   
e-mail: jokeboink@gmail.com

Ina Nijenhuis  (2022)  tel:352194
e-mail: ina.nijenhuis@hotmail.com

Janny Ten Tije  (2024) tel:351672
e-mail: jannytentije@gmail.com

Zij vertegenwoordigen de boerinnen in onze bond en houden ons op de hoogte van wat er voor hen en andere belangstellenden georganiseerd wordt, zoals cursussen, excursies  en een busreis.