DOPPEN
inzamelen voor hulphonden
BOEKENRUIL
elke afd.avond een boek ruilen
Het bestuur
Vrouwen van Nu afd. de Wijk
webmaster
afdeling de Wijk