Jaarvergadering 2020

Datum: 
dinsdag 18 februari 2020 19:45
Locatie: 
De Brink, Brinkstraat 39, Bennekom
Beschrijving: 

Agenda Jaarvergadering 2020

1.       Opening en mededelingen

2.       Goedkeuring notulen 61e jaarvergadering

3.       Jaarverslag door Hannie de Haan   

4.       Financieel verslag 2019 penningmeester

5.       Verslag kascommissie

6.       Begroting 2020

7.       Benoeming nieuw kascommissielid

8.       Benoeming afgevaardigden provinciale jaarvergadering

9.       Huldiging jubilarissen
60 jaar: Martha Meppelink

      50 jaar: Leny Klopstra, Trijntje Oosting en 
                    Trudy Perdok

      40 jaar: Lien Prins

10.    Afscheid commissieleden en/of contactdames

11.    Rondvraag

12.    Sluiting

Wilt u een agendapunt  toevoegen, meldt u dit dan schriftelijk vóór vrijdag 14 februari bij de secretaris.

U heeft bij deze nieuwsbrief geen bijlage ontvangen van de Notulen 61e jaarvergadering en het Financieel jaaroverzicht 2019 en Begroting 2020. Deze ligt voor u klaar op de Jaarvergadering.

Dit heeft alles te maken met de Privacywetgeving (AVG).

 

Na de jaarvergadering zal Maarten Heisen van Mijn Fysiopraktijk een korte lezing geven over ouder worden en het belang van bewegen.