Zanggroep

Opheffing commissie

Helaas heeft het zangkoor het besluit moeten nemen om te stoppen met hun activiteiten omdat er te weinig animo is vanuit de leden.