Bestuursleden

Voorzitter:
Joke van den Hoonaard

Secretaris :
Erica Kok

Penningmeester:  
Yvonne v.d. Mark                 

Lid:  Loes Smit  

Lid:  Dieta Jonk