Eten
Eten bij "De Buren"
Fietsen
Zondagmiddag fietsgroep
Inzameling
Doppenaktie Geleidehonden
Leesclub
Leesclub
Tuinclub
Tuinclub en oud en nieuw
Koor
Koor
Prov. wandelen
14 april 2022
Schilderen
Schilderclubje
Commissie
Kascommissie
Fietsclub
Fietsclub
Alleengaanden
Alleengaanden
Agr.Comm.
Agrarische Commissie
Contactvrouwen
Contactvrouwen
Reiscommissie
Reiscommissie
Creatief
Coach creatieve activiteiten