Kunstgroep

Voor wie geïnteresseerd is in kunst heeft onze afdeling de kunstgroepen.

In klein verband worden verschillende kunstvormen verkend.
In het winterseizoen komt de groep zes maal bij elkaar.
Het programma wordt gezamenlijk gemaakt en kan variëren bijvoorbeeld bezoek aan een museum, beeldentuin, expositie etc.
Of er wordt geluisterd naar muziek, gepraat over een bepaalde kunstenaar, teveel om op te noemen.

Informatie is te vragen aan de contactpersonen welke vermeld staan bij 'Commissies' onder de knop:
voor leden

Voor info kunt u contact opnemen met het bestuur via e-mail vvnuzeewolde@gmail.com

JAARVERSLAG 2021 KUNSTGROEP 1

Onze groep bestaat uit 11 leden, het vervoer wordt door de leden verdeeld en aan de chauffeur betaald. Wij zijn in oktober met 7 vrouwen naar het Stadsmuseum in Harderwijk geweest. Voor de rest is er niets gebeurd door de Corona.

JAARVERSLAG 2021 KUNSTGROEP 2

We hebben in 2021 geen activiteiten gehad.