Vrouwen van Nu Wieringen

Vrouwen van Nu - Wieringen is een ontmoetingsplek voor alle vrouwen. Ons doel is het stimuleren van contact tussen vrouwen, het bieden van persoonlijke ontwikkeling en creativiteit.

Afdeling Wieringen organiseert om dit te bereiken, een grote diversiteit aan bijeenkomsten, bedrijfsbezoeken lezingen, uitstapjes en meer. Binnen de netwerken (interessegroepen) delen de leden verschillende hobby’s en interesses: 

  • Wandelclub;
  • Leeskring;
  • Tuinclub de Korenaar;
  • Reiscommissie;
  • Borduurgroep;
  • Handwerkgroep;
  • Theatergroep;
  • Filmclub;
  • Lief en leed.

De afdeling is opgericht in 1935 en telt rond de 70 leden, diverse commissies en netwerken (interessegroepen). Onze afdeling is onderdeel van de grootste landelijke vrouwenvereniging.

Samenwerkingsverbanden

De landelijke organisatie heeft samenwerkingsverbanden met onder andere de Nederlandse Vrouwenraad, Agriterra, WfWP (Women for Water Partnership), Stidoc, Ceres en Atria (Kennisinstituut voor Emancipatie en Vrouwen- geschiedenis).

Doel en Missie Vrouwen van Nu

Ons doel is bereikt als ieders talent wordt benut in de samenleving en als diversiteit als een meerwaarde wordt gezien. Ons missie: 'Met de kracht van vrouwen de leefomgeving verbeteren'.

Leden van Vrouwen van Nu kunnen ook deelnemen aan activiteiten die door andere afdelingen, provinciaal en landelijk worden georganiseerd. Daarnaast onvangt u viermaal per jaar het ledenblad Vrouwen van Nu.

De contributie voor 2023 bedraagt € 56,50.

Programma overzicht

Ons complete activiteiten/programma overzicht vindt u onder:  'agenda activiteiten'

Onze locatie

Café Waddenzee
Westerlanderweg 47, 1778 KL Westerland.

Informatie

Meer informatie over de vereniging en/of bijeenkomst? vrouwenvannu.wieringen@gmail.com