Lief en Leed

Lief en Leed is een commissie van Vrouwen van Nu - Wieringen die de betrokkenheid binnen de vereniging vergroot.

Het doel van de Lief en Leed commissie is het bereiken van de leden, eventuele partners of andere betrokkenen bij onze afdeling. Dit willen wij bereiken door middel van aandacht, al dan niet in de vorm van een kleine, passende attentie, in de vorm van een felicitatie dan wel steun.

De commissieleden brengen een bezoekje aan de leden die iets te vieren hebben, bij een speciale gelegenheid, huwelijksfeest of jubilea. En bij ziekte sturen de leden, namens de vereniging, een kaartje of brengen een bezoek aan huis of ziekenhuis.

Tijdens de Kerstavond wordt er voor deze commissie gecollecteerd. 

Meer informatie of contact? vrouwenvannu.wieringen@gmail.com

Voor Vrouwen van Nu leden zijn de contactgegevens te vinden in het deel "Voor Leden".