Zangkoor

Onze afdeling heeft een kerstzangkoortje o.l.v. Zwaantje Luten

Ieder jaar wordt op de kerstavond een optreden verzorgd.
Leden die goed bij stem zijn worden van harte uitgenodigd deel te nemen.