Jaarboekje
en nieuwsbrieven, bezorgers
Borchuus
vrijwilligers gezocht
Contributie
2023
Ledenadministr.
aan- en afmelden lidmaatschap
Ziekencommissie
lief en leed
Website en PR
steeds wat te zien
Reiscommissie
helaas gestopt
Koffiecommissie
2023
Kascommissie
jaarlijkse kascontrole
Wagenbouw
optocht AOV
Agrarisch
contactlid