Jaarboekje
en nieuwsbrieven, bezorgers
Borchuus
vrijwilligers gezocht
Contributie
2023
Ledenadministr.
aan- en afmelden lidmaatschap
Ziekencommissie
lief en leed
Website en PR
steeds wat te zien
Reiscommissie
helaas gestopt
Koffiecommissie
2023
Kascommissie
jaarlijkse kascontrole
Wagenbouw
optocht AOV
Culturele club
museum of tentoonstelling bezoeken
Agrarisch
contactlid