Leesgroepen

Wij hebben 3 leesgroepen, in het jaarboekje staan de desbetreffende contactvrouwen vermeld.
Of mail naar: vvn.utingeradeel@gmail.com