BESTUURSLEDEN

voorzitter buiten bestuur: Mieke van der Harst             tel: 302361

 vice-voorzitter: Aaltje Varwijk                                       tel: 302208

secretaresse: Johanna van Dijk                                    tel: 521171

penningmeester: Bonny Hoekstra                                tel: 301403

tipgever pr.schrijfster: Johanna van Dijk                      tel: 521171