Reiscommissie

De reiscommissie bestaat uit de dames

Joke de Vlas tel. 432312 en Ietje Menger tel. 431727?

Excursies worden vermeld op de maandelijkse Nieuwsbrief.