Reiscommissie

In april weten we waar en wanneer het jaarlijkse reisje plaatsvindt.

De reiscommissie leden zijn:

Alie Postma aliepostma123@gmail.com

Dettje Kunnen dettjekunnen@kpnplanet.nl