Kas commissie
Kascommissie
Jubileum
Jubileumcommissie
Reiscommissie
Jaarlijks een reisje en een excursie
Bowlingclub
Bowlen
Leesclub
Boekbespreking
Zieken
Ziekencommissie
Handwerken
Afdeling Surhuisterveen
Commissies
en Interessegroepen