Museum bezoek
Zuiderzee museum
Cursussen
opera en kunst, ontmoetingsdagen
leesgroep 2
o.l.v. Gerda Verkooijen
klaverjassen
klaverjassen
Leesgroep
De leeskring
Musea groep
museum bezoeken