excursies

Excursiecommissie
De excursies met de datums zijn kort in het Jaarprogramma opgenomen. Aanvullende informatie vind je in de desbetreffende Nieuwsbrief en op onze website.

De excursiecommissie bestaat uit:
- Joke Herrewijn                                                          
- Aukje Algra
- Sylvia Knol

Richtlijn Carpoolregeling
Gelukkig is men bereid om met elkaar vervoer te regelen. Geef bij opgave even door of je plaatsen beschikbaar hebt als je met de auto gaat of dat je graag met iemand mee wil rijden bij geen vervoer. Om ongemakkelijke situaties te voorkomen is het handig  om een richtlijn te hebben: Є 0,25  per km gedeeld door alle inzittenden (incl. de bestuurder).