Kascommissie

In de kascommissie voor 2016 hebben zitting:

Wilma Kiers

Rika RutgersĀ 

Jo Barkhof (reserve)