Ziekencommissie

Ziekencommissie.
Zijn er zieke leden dan dit graag door geven aan ons contactlid.
Onnie Meierhof tel.zie uw programma boekje