Handwerken

 De handwerkgroep start op 19 september 2023 van 9.00 tot 12.00 uur.
U bent van harte welkom in dorpshuis Tonegido in Hellum
1 keer per 2 weken op dinsdagmorgen in Tonegido te Hellum.

Voor meer informatie Reina Klaassens  e-mail