TUINCLUB

Er zijn 2 tuinclubs aktief nl. De Harken en De Doolhof. Elke club heeft ongeveer 20 leden. Beide clubs stellen hun eigen programma vast. Er worden tuinen bezocht, bloemstukken gemaakt zowel voor binnen als buiten. Ook aan tuinen en bloemen verwante bedrijven worden bezoeken gebracht. Soms worden er ook gezamenlijk activiteiten georganiseerd Er wordt deelgenomen aan de provinciale tuindag en aan de groeninfodag.

Contactleden zijn

De Harken: Gerrie Ten Dolle-Te Veldhuis 0573-461398 of ejtendolle@hotmail.com 

De Doolhof: Jo Sprukkelhorst-Sprukkelhorst 0573-451518 of jenwsprukkelhorst@gmail.com