word lid

Het Vrouwen van Nu ledenmagazine verandert:

Vanaf januari 2018 gingen de provincies een eigen katern in het landelijk blad vullen. De provinciale katern beslaat de middelste vier pagina’s in het landelijk blad en is voornamelijk gericht op de eigen provincie.

De katernen van andere provincies met hun provinciale nieuws en activiteiten zijn te vinden via de landelijke website.

Het magazine verschijnt vanaf januari 4 keer in plaats van 6 keer per jaar. 

Lidmaatschappen

De circa 40.000 leden en zo’n 475 afdelingen van Vrouwen van Nu maken Vrouwen van Nu tot een krachtige en actieve vereniging. Wil je daarvan profiteren en aan bijdragen word dan lid. Er zijn verschillende manieren waarop je kunt aansluiten. Je bent van harte welkom.

  • Leden van Vrouwen van Nu kunnen niet alleen gebruik maken van het aanbod in de eigen afdeling, maar ook deelnemen aan activiteiten die provinciaal en landelijk worden georganiseerd.

Opzeggen van het lidmaatschap schriftelijk vóór
1 november 2022 bij de ledenadministratie.

Indien het vervoer een probleem is, neem dan contact op met het bestuur.

Meer over het lidmaatschap
http://vrouwenvannu.nl/word-lid