2021-2022

Ruinerwold, september 2021

Dit jaar was er vanwege de coronamaatregelen geen jaarvergadering en dus ook geen huldiging van jubilarissen. Om deze trouwe leden toch te laten zien dat ze niet vergeten worden ging voorzitter Alida Rooze op bezoek aan de deur en bezorgde alle jubilarissen een presentje, een oorkonde en een bloemetje!

De jubilarissen zijn: Gré Mos-Heida, 60 jaar lid, Grietje Redeker-Santing, 55 jaar lid, Tineke Kwint-Elema, 50 jaar lid, Ria Smid-Oosterhuis, 50 jaar lid, Hinnie Wever-Hagting, 50 jaar lid, Jennie Runhart-Oort, 40 jaar lid en Josien Wagenaar-van Spronsen, 25 jaar lid.

Foto's jubilarissen klik hier

Deze dames hebben jarenlang, ieder op haar wijze en naar haar mogelijkheden, een grote bijdrage geleverd aan de vereniging, hetzij als bestuurslid, commissielid, of contactpersoon van een interessegroep.

Het bestuur hoopt deze jubilarissen op een later tijdstip tijdens een afdelingsavond te kunnen huldigen en te bedanken voor hun inzet en betrokkenheid bij de Vrouwen van Nu.

Jubilarissen 2022:

De voorzitter Alida Rooze heeft de jubilarissen bezocht. Aaltje Ridderman, Alie Echten en Alie de Best zijn 60 jaar lid van de vereniging. Zij ontvingen een oorkonde, een kan of vaas en een roos. Hennie Oosting, Anneke Everts en Roelie Wesseling zijn 55 jaar lid. Deze dames hebben ook een oorkonde, een roos en een vaas gekregen. Anja Zantinge heeft een korenaartje opgespeld gekregen. Anja is 25 jaar lid. Ook zij kreeg een oorkonde en een roos.