Bestuursleden

Voorzitter: Els Bergman
SecretarisJenny Lensink-Jansen
 Joyce Timmer 
E-mail:roswinkelvrouwenvannu@gmail.com 
Penningmeester  vacature vacant
  
Bezoekcommissie:José Huizenga
Fietsgroep:Anna Middelkamp
Kaarten maken: Maria de Wildt
Agr. Commissie:Anna Middelkamp
P.R.: Els Bergman
Webmaster: Renata Dekker