SOS kinderdorpen

SOS kinderdorpen zorgt ervoor dat wees- en verlaten kinderen weer in een liefdevol gezin kunnen opgroeien. In een SOS kinderdorp krijgen zij weer een veilig en warm thuis bij een "eigen" SOS-moeder, samen met broertjes en zusjes. De kinderen kunnen hier weer naar school, zodat ze van kansarme kinderen kunnen opgroeien tot kansrijke medemensen.

We zijn naar drie groepen donateurs gegaan.
Een groep steunt een dorp in Oeganda.
De tweede groep een meisje in India
De derde groep een jongen in Congo. Deze jongen is nu 19 jaar oud en heeft zijn opleiding voltooid en heeft het dorp verlaten en is weer terug bij zijn familie. In zijn plaats hebben we nu een jongen uit Tsjaad, hij is 10 jaar die we per 1 januari 2023 gaan steunen.             

Wij zoeken nog dames, die ons financieel willen steunen!

Het gaat om een bedrag van € 30 of  €45 per jaar

Voor inlichtingen kunt u contact opnemen met:

Voor meer informatie zie de website van SOSkinderdorpen.

www.soskinderdorpen.nl/pages/default.aspx
 

Al ruim 60 jaar, inmiddels al 533 SOS kinderdorpen, verspreid over 133 landen. Dit kan alleen door financiële steun van duizenden donateurs, bedrijven, stichtingen en verenigingen en de inzet van vele vrijwilligers.

Het SOS familieversterkende programma is erop gericht om arme families in een slechte sociale situatie te ondersteunen. Samen met de familie wordt gekeken wat nodig is: psychosociale steun, het vinden van werk, toegang tot onderwijs en medische zorg. Zodat de families zelfredzaam worden en de kinderen niet langer in een onveilige, ongezonde situatie leven en kunnen blijven wonen waar ze zich vertrouwd voelen: bij hun familie!