"Lief en Leed" commissie

  • Als u weet dat een lid langdurig ziek is of in het ziekenhuis verblijft, wilt u dit dan doorgeven aan een van de dames van de Lief en Leed Commissie of aan uw contactvrouw(haar naam staat in uw jaarboekje). De contactvrouw neemt contact op met de Lief en Leed Commissie. Men krijgt dan een kaart of een bloemetje.
  • Bij uitnodiging voor een huwelijksjubileum gaat iemand van de Lief en Leed Commissie met de contactvrouw naar de receptie.
  • Ook bij het overlijden van een lid of haar partner gaan, indien mogelijk, iemand van de Lief en Leed commissie en de contactvrouw naar de begrafenis of crematie. Na het overlijden van de echtgenoot van één van de leden wordt dit lid later nog eens bezocht.