Reiscommissie

In 2023 staat de volgende activiteit gepland: 

  • De busreis wordt op dinsdag 25 april georganiseerd.

Inschrijfgeld activiteiten: wanneer u zich heeft aangemeld voor een activiteit en u om welke reden dan niet in staat bent om deel te nemen, zijn de kosten die de vereniging voor u in rekening gebracht krijgt voor uw rekening. Het spreekt vanzelf dat u zich afmeld bij de organisatie.

Deelname is op eigen risico

Contactpersonen:
Aafke van der Veen
Willie Bonder

Klik hier voor foto's van de reiscommissie