Reiscommissie
Samen op pad
Agrarisch
agrarische commissie
Handwerkgroep
met naald en draad
Wandelgroep
lekker samen bewegen
Brei-Inn
één recht, één averecht
Tuingroep
groene vingers