Handwerkgroep

De handwerkgroep komt 1x per 14 dagen bijeen. Belangstellenden kunnen altijd langskomen.

Voor informatie kunt u terecht bij Hillie Lunsche.

Klik hier voor foto's van de handwerkgroep.