Reiscommissie

Bep Sluis  - Kurver          tel 06-51831332.

Het klankbordteam organiseert; een jaarlijkse dagreis en indien gewenst een fietsdag of een ander voorstel/suggestie.

Niet leden zijn van harte welkom en betalen voor  de activiteit  de kostprijs, leden ontvangen korting .

Uitstapjes

Als u om wat voor reden dan ook moet afzeggen voor een uitstapje dient u wel het verschuldigde bedrag te betalen, omdat het berekenen van de prijs gebaseerd is op het aantal mensen dat zich heeft opgegeven.

(uitgezonderd ziekenhuisopname of een sterfgeval).

Het meegaan of meedoen aan activiteiten is voor eigen risico!