Lief en Leed

De bezoekcommissie geeft vanaf 80-jarige leeftijd jaarlijks aandacht aan de leden.
Wilt u namen van leden, die (lang) ziek zijn of in het ziekenhuis liggen of gelegen hebben, doorgeven aan de commissieleden?

Coba Hazelaar en  Fenna Renting